Alle producten >> Plaatmateriaal >> Bewerkt multiplex >> Grijze IP-randsealer

Grijze IP-randsealer

Omdat vochtindringing via de randen van triplex de levensduur van de plaat nadelig zal beïnvloe- den, moeten de gezaagde randen rondom voorzien worden van deze grijze IP-randsealer.
Zorgt u ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen.

Inhoud: 1000 ml of 250 ml per blik.
Verpakt per 6 blikken.

IP-randsealer is een 1-component sneldrogende, goed vullende elastische randcoating op basis van een watergedragen acrylaatdispersie gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en vul- stoffen. Het is stofdroog bij 20°C en 50% RV na ca. 15 minuten en overschilderbaar na ca. 2 uur. Verbruik bij een droge laagdikte van 30 mu is ca. 15 m2 per liter. Niet verwerken beneden 5°C object- en omgevingstemperatuur en een maximale RV van 85%. IP-randsealer is geschikt voor gebruik met kwast, roller luchtspuit en airless. Bewaren op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Voor gebruik goed roeren.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Contact met ogen enz. vermijden. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking en etiket tonen.

Onbruikbare restanten behandelen als klein chemisch afval (milieubox).
GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.

De gegevens zijn gebaseerd op zorgvuldige proefnemingen. Voor eventuele onjuistheid of on- volledigheid kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Voor het behaalde resultaat kunnen wij niet zonder meer verantwoordelijk gesteld worden. Er zijn nl. teveel factoren die buiten onze invloedssfeer liggen.